หนองคาย จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก รณรงค์ล้างให้ถูกวิธี-ป้องกันโรค

หนองคาย จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก รณรงค์ล้างให้ถูกวิธี-ป้องกันโรค

วันที่ 15 ต.ค. 64 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย หน้าโรงงานซองใส่ขนม ซองใส่คุกกี้ อ.เมืองหนองคาย สถานที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชนในเขตอำเภอเมืองหนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอเมืองหนองคาย นายแพทย์ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุข จ.หนองคาย และ นายแพทย์ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันล้างมือโลก

โดยมีการสาธิตวิธีการล้างมือให้ถูกวิธี ถูกสุขอนามัย แก่ประชาชนก่อนจะได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำวิธีการล้างมือที่ถูกวิธีไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

สำหรับวันล้างมือโลก หรือ Global Hand Washing Day ตรงกับวันที่ 15 ต.ค.ของทุกปี ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2008 ที่เมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น พร้อมกันนี้ได้มีการกำหนดให้ปี 2008 เป็นสากลแห่งการรักษาอนามัยด้วย เพื่อกระตุ้นเตือนให้ชาวโลกเห็นถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยสบู่ว่า จะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ รวมถึงต้องการสร้างวัฒนธรรมการล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยขึ้นทั่วโลก